0935302888 vkhoakt@gmail.com

Các dịch vụ của Toyota Giải Phóng

Tiến tới tương lai

Các dịch vụ

- Bảo dưỡng:  để giúp cho Quý khách hàng đạt được nhiều tiện ích trong việc bảo dưỡng, Toyota Giải Phóng khuyến khích Quý Khách hàng nên đặt hẹn trước để hưởng nhiều ưu tiên thiết thực nhất.
- Sửa chữa sơn nhanh
- Sửa chữa thân vỏ xe
- Phụ tùng chính hiệu
- Hỗ trợ cứu hộ
- Hoạt động môi trường